Day: November 19, 2022

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอัตโนมัติในบ้านแห่งใหม่จะเปิดศูนย์ฝึกอบรมระบบอัตโนมัติในบ้านแห่งใหม่จะเปิด

หลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ใน ‘ระบบอัตโนมัติในบ้าน’ จะมีให้บริการที่ East Tyrone College ใน Dungannon ในไอร์แลนด์เหนือ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ได้รับมอบหมาย 4-6 คน, การฝึกอบรมแบบเข้มข้นเฉพาะบุคคลในการติดตั้งระบบอัตโนมัติของ KNX/EIB Home Automation East Tyrone ...