Day: March 15, 2023

ไก่ขนาดใหญ่? ใครทำ?ไก่ขนาดใหญ่? ใครทำ?

ฉัน. จริง ๆ แล้วฉันซ่อนบ้าน $ 12 นี้ในห้องเด็กเล่นของเราสำหรับ … โอ้…ห้าเดือน? ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ฉันเข้าร่วมกับเขา ใช่ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่กำหนดตัวเองฉันชอบเรียกความท้าทาย“ เพื่อนรับไปแล้ว” เพราะฉันสาบานอย่างจริงจังว่าจะใช้มันหรือสูญเสียมัน (aka: ใช้มันหรือ craigslist/บริจาค) เมื่อมัน กังวลทุกสิ่งที่เราได้รับการกักตุนในห้องเด็กเล่นเต็มรูปแบบของเรา เมื่อมองแวบแรกคุณอาจคิดว่า“ เขาเป็นคนที่ดูดีอยู่อย่างคร่าว ...