Day: February 11, 2023

4 สถานการณ์ที่คุณต้องการช่างไฟฟ้าฉุกเฉิน4 สถานการณ์ที่คุณต้องการช่างไฟฟ้าฉุกเฉิน

การแบ่งปันกำลังเอาใจใส่! ทวีต แบ่งปัน เข็มหมุด แบ่งปัน ส่งจดหมาย พวกเราหลายคนเรียกช่างไฟฟ้าเมื่อเรามีโครงการที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา อาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังติดตั้งแสงไฟใหม่ในห้องครัวหรือคุณกำลังวางพัดลมเพดานใหม่ในห้องนอน ในขณะที่โทรมาเป็นมืออาชีพในช่วงเวลานั้นเป็นเรื่องที่ฉลาดคุณจะพบสถานการณ์ที่คุณต้องการช่างไฟฟ้าฉุกเฉิน สถานการณ์เหล่านั้นคืออะไร? คุณได้ยินเสียงฮัมเพลงจากกล่องเบรกเกอร์ เมื่อคุณวิธีการหรือเปิดกล่องเบรกเกอร์คุณไม่ควรได้ยินเสียงใด ๆ หากคุณได้ยินเสียงฮัมเพลงหรือเสียงหึ่งมันก็หมายความว่ามีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้น เป็นสัญญาณว่าเบรกเกอร์กำลังพยายามเดินทางและมันถูกบล็อกไม่ให้ทำเช่นนั้น หากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้เป็นความต้านทานในวงจรที่สร้างขึ้น คุณสูญเสียพลัง ไฟฟ้าดับเป็นเรื่องธรรมดาและพวกเขาจะกลายเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนเมื่อความต้องการพลังงานจากกริดของเราสูงขึ้นในการซื้อเพื่อทำให้บ้านของเราเย็นลง อย่างไรก็ตามหากคุณสูญเสียพลังงาน แต่ไม่ใช่เพราะความมืดมนของจริงก็ถึงเวลาที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากช่างไฟฟ้าฉุกเฉิน ...