Day: May 21, 2023

4 สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างบ้าน4 สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างบ้าน

การแบ่งปันกำลังดูแล! ทวีต แบ่งปัน เข็มหมุด แบ่งปัน ส่งจดหมาย เมื่อคุณสร้างบ้านใหม่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมของคุณ เป็นกระบวนการที่น่าตื่นเต้นและการจ้างผู้สร้างบ้านในอุดมคติเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ Timber Wolff Designs Inc. ใน Calgary เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่เชี่ยวชาญด้านบ้านและการปรับปรุงใหม่ พวกเขาแบ่งปันสี่สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างบ้านใหม่: กำหนดงบประมาณของคุณ ก่อนอื่นให้พูดคุยกับธนาคารของคุณเพื่อหาเงินที่คุณสามารถใช้จ่ายในบ้านใหม่และมากและวิธีการจัดสรรเงินของคุณ พวกเขาสามารถช่วยคุณดึงเงินจากกองทุนที่มีอยู่หรือแสดงตัวเลือกของคุณสำหรับการจำนอง ทำรายการรายการที่คุณต้องมีและรายการของรายการที่คุณต้องการหากมีงบประมาณอนุญาต ...